Z E N E P E D A G Ó G I A I __ T E V É K E N Y S É G2005-ben a NOVUS Művészeti Iskola felkérésére zeneesztétikai tematikát dolgoz ki nem-zenész, érettségizett fiatalok számára.
A feladat az volt, hogy a zenéből kiindulva olyan problémákat találjon, amelyek túlmutatnak a zenén, és tárgyalásukhoz nem szükségesek konkrét zenei szakismeretek.
Az elméleti foglalkozások kiegészültek kreatív zenei játékokkal, valamint a táncterápiából kölcsönzött gyakorlatokkal, melyek a zene, a mozgás és a kommunikáció viszonyát segítettek megvilágítani.

Az elhangzott előadások és foglalkozások rövid áttekintése:

Cserepes Károly:
A zenei végtelen
Kalandozások a zene határvidékein

 1. Mi a zene?
  • A Világegyetem ritmikus szerveződése
  • A megismerés ritmikus szerveződése
  • A zene ritmikus szerveződése
 2. A hang
  • A hang mint ritmus
  • A hangmikroszkópia (a hang analízise és szintézise)
  • A zenei relativitáselmélet
 3. A hangszín
  • Akusztika
  • A zene mikrofizikája
  • Tuvai énektechnikák
  • A temperáltság problémái (Tarr Béla:Werkmeister harmóniák és tanulságai)
  • A zeneelmélet bírálata
 4. A zenei ritmus
  • A zenei ritmus eredete és felépítése
  • A ritmus többértelműsége, a polyritmus
  • Az aszimmetrikus ritmus egyensúlya
 5. A zene eredete és három világa
  • A természet titoktalanítása
  • A lassított madárhangok
 6. Bartók Béla
  • A zene válsága a XX.sz. elején
  • A tonális zene és a dodekafónia
 7. A zörej és a csend
  • A zene fogalmának kiterjesztése
  • John Cage
  • A sampler és a digitális hangminták
 8. A repetitív zene és a minimal
  • A kevés és a sok problematikája
  • A változatlan változó
 9. Zene és kommunikáció
  • Zene és mozgás: testnyelv
  • Az energiák szinkronizációja
  • (Kreatív foglalkozások a táncterápia elemeivel)
 10. Zene és giccs
  • A boldogság társadalmi kényszere. Elemzések
 11. A jazz
  • Művészet, vagy popzene?
 12. A rockzene
  • Kortárs zene, vagy popzene?
 13. A techno
  • A sámánizmus
  • Zene és transz
  • A techno és a party-kultúra
 14. A Worldmusic
  • Zene és globalizáció
  • A kultúrák kereszteződéseinek problémái